PushMe PRM

Бизнесті жүргізу мен ұйымдастырудың әмбебап жүйесі. PRM — CRM идеологиясы аясында іске асырылған және желі бизнесін жүргізуді автоматтандыруға бейімделген өнім.

Атқарымы:

• кәсіби қызметке арнап бейімделетін, кеңейтілген «мекенжай кітабы»

• кәсіби ақпаратты қадағалауға арналған пайдаланушылық алаң

• қоңыраулардың, хабарламалардың, байланысқа жіберілген поштаның, түсіндірмелердің крекингі

• сатулар/келісімшарт жасағанға дейін келісімшарт «мәртебелері» бойынша жылжыту

• бизнес-байланыстарды сұрыптау және сүзгілеу

• байланыстың нақты жағдайда тұрған уақытын қадағалау